Youth competitions 2017/18

« Youth competitions 2017/18 »


Юноши старша възраст (родени 1999 и 2000 г.)

top

Юноши младша възраст (родени 2001 и 2002 г.)

top

Деца (родени 2003 и 2004 г.)

top

Деца подготвителна група (родени 2005 г.) - Футбол 11

top

Деца подготвителна група (родени 2006 г.) - Футбол 9

top

Деца подготвителна група (родени 2007 г.) - Футбол 7

top

Деца подготвителна група (родени 2008 г.) - Футбол 7

top

Деца подготвителна група (родени 2009 г.) - Футбол 5

top