« OG Veliko Tarnovo 2018/19


A OG Veliko Tarnovo

| Results grid | Rankings |

Rounds: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

              Current matches:

22 September 2018, Saturday, 17:00 EEST / Round 2:
Zemedelets 93 (Kozlovets) - Udar (Byala cherkva)      - 
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Izgrev 93 (Tsarevets)           - 
23 September 2018, Sunday, 17:00 EEST / Round 2:
Lozen 2006 (Suhindol) - Vihar (Radanovo)          - 
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Chumerna (Elena)       - 
Levski (Lyaskovets) - Levski 1986 (Strazhitsa)       - 

              Standings:

                    M  W  D  L  GD   P

 1. Vihar (Radanovo)          0  0  0  0  0:0   0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 . Zemedelets 93 (Kozlovets)      0  0  0  0  0:0   0  
 . Izgrev 93 (Tsarevets)        0  0  0  0  0:0   0  
 . Lato (Alekovo)           0  0  0  0  0:0   0  
 . Levski (Lyaskovets)         0  0  0  0  0:0   0  
 . Levski 1986 (Strazhitsa)      0  0  0  0  0:0   0  
 . Lozen 2006 (Suhindol)        0  0  0  0  0:0   0  
 . Probiv 2015 (Ovcha mogila)     0  0  0  0  0:0   0  
 . Udar (Byala cherkva)        0  0  0  0  0:0   0 [+]
-------------------------------------------------------------------
 . Chumerna (Elena)          0  0  0  0  0:0   0  

Notes
 - Resen 2012 (Resen), 4th last season; withdraws.
 - Udar (Byala cherkva), 1st in B OG - sever last season; is promoted to A OG.
 - Lato (Alekovo) plays its home games in Svishtov.
 - Udar (Byala cherkva) plays its home games in Pavlikeni.

              Round 1

16 September 2018, Sunday, 17:00 EEST:
Levski (Lyaskovets) - Zemedelets 93 (Kozlovets)      - 
Levski 1986 (Strazhitsa) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)   - 
Chumerna (Elena) - Lato (Alekovo)             - 
Izgrev 93 (Tsarevets) - Lozen 2006 (Suhindol)       - 
Vihar (Radanovo) - Udar (Byala cherkva)          - 

              Round 2

22 September 2018, Saturday, 17:00 EEST:
Zemedelets 93 (Kozlovets) - Udar (Byala cherkva)      - 
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Izgrev 93 (Tsarevets)           - 
23 September 2018, Sunday, 17:00 EEST:
Lozen 2006 (Suhindol) - Vihar (Radanovo)          - 
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Chumerna (Elena)       - 
Levski (Lyaskovets) - Levski 1986 (Strazhitsa)       - 

              Round 3

30 September 2018, Sunday, 17:00 EEST:
Levski 1986 (Strazhitsa) - Zemedelets 93 (Kozlovets)    - 
Chumerna (Elena) - Levski (Lyaskovets)           - 
Izgrev 93 (Tsarevets) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)     - 
Vihar (Radanovo) - Lato (Alekovo)             - 
in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Lozen 2006 (Suhindol)        - 

              Round 4

6 October 2018, Saturday, 16:00 EEST:
Zemedelets 93 (Kozlovets) - Lozen 2006 (Suhindol)     - 
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Udar (Byala cherkva)           - 
7 October 2018, Sunday, 16:00 EEST:
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Vihar (Radanovo)       - 
Levski (Lyaskovets) - Izgrev 93 (Tsarevets)        - 
Levski 1986 (Strazhitsa) - Chumerna (Elena)        - 

              Round 5

14 October 2018, Sunday, 16:00 EEST:
Chumerna (Elena) - Zemedelets 93 (Kozlovets)        - 
Izgrev 93 (Tsarevets) - Levski 1986 (Strazhitsa)      - 
Vihar (Radanovo) - Levski (Lyaskovets)           - 
in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)     - 
Lozen 2006 (Suhindol) - Lato (Alekovo)           - 

              Round 6

20 October 2018, Saturday, 16:00 EEST:
Zemedelets 93 (Kozlovets) - Lato (Alekovo)         - 
21 October 2018, Sunday, 16:00 EEST:
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Lozen 2006 (Suhindol)     - 
Levski (Lyaskovets) - Udar (Byala cherkva)         - 
Levski 1986 (Strazhitsa) - Vihar (Radanovo)        - 
Chumerna (Elena) - Izgrev 93 (Tsarevets)          - 

              Round 7

27 October 2018, Saturday, 15:00 EEST:
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)        - 
28 October 2018, Sunday, 15:00 EET:
Izgrev 93 (Tsarevets) - Zemedelets 93 (Kozlovets)     - 
Vihar (Radanovo) - Chumerna (Elena)            - 
in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Levski 1986 (Strazhitsa)      - 
Lozen 2006 (Suhindol) - Levski (Lyaskovets)        - 

              Round 8

3 November 2018, Saturday, 14:30 EET:
Zemedelets 93 (Kozlovets) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)   - 
4 November 2018, Sunday, 14:30 EET:
Levski (Lyaskovets) - Lato (Alekovo)            - 
Levski 1986 (Strazhitsa) - Lozen 2006 (Suhindol)      - 
Chumerna (Elena) - Udar (Byala cherkva)          - 
Izgrev 93 (Tsarevets) - Vihar (Radanovo)          - 

              Round 9

10 November 2018, Saturday, 14:30 EET:
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Levski 1986 (Strazhitsa)         - 
11 November 2018, Sunday, 14:30 EET:
Vihar (Radanovo) - Zemedelets 93 (Kozlovets)        - 
in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Izgrev 93 (Tsarevets)        - 
Lozen 2006 (Suhindol) - Chumerna (Elena)          - 
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Levski (Lyaskovets)      - 

              Round 10

spring 2019:
Zemedelets 93 (Kozlovets) - Levski (Lyaskovets)      - 
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Levski 1986 (Strazhitsa)   - 
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Chumerna (Elena)             - 
Lozen 2006 (Suhindol) - Izgrev 93 (Tsarevets)       - 
in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Vihar (Radanovo)          - 

              Round 11

in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Zemedelets 93 (Kozlovets)      - 
Vihar (Radanovo) - Lozen 2006 (Suhindol)          - 
Izgrev 93 (Tsarevets) - Lato (Alekovo)           - 
Chumerna (Elena) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)       - 
Levski 1986 (Strazhitsa) - Levski (Lyaskovets)       - 

              Round 12

Zemedelets 93 (Kozlovets) - Levski 1986 (Strazhitsa)    - 
Levski (Lyaskovets) - Chumerna (Elena)           - 
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Izgrev 93 (Tsarevets)     - 
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Vihar (Radanovo)             - 
Lozen 2006 (Suhindol) - Udar (Byala cherkva)        - 

              Round 13

Lozen 2006 (Suhindol) - Zemedelets 93 (Kozlovets)     - 
in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Lato (Alekovo)           - 
Vihar (Radanovo) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)       - 
Izgrev 93 (Tsarevets) - Levski (Lyaskovets)        - 
Chumerna (Elena) - Levski 1986 (Strazhitsa)        - 

              Round 14

Zemedelets 93 (Kozlovets) - Chumerna (Elena)        - 
Levski 1986 (Strazhitsa) - Izgrev 93 (Tsarevets)      - 
Levski (Lyaskovets) - Vihar (Radanovo)           - 
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Udar (Byala cherkva)     - 
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Lozen 2006 (Suhindol)           - 

              Round 15

in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Zemedelets 93 (Kozlovets)         - 
Lozen 2006 (Suhindol) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)     - 
in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Levski (Lyaskovets)         - 
Vihar (Radanovo) - Levski 1986 (Strazhitsa)        - 
Izgrev 93 (Tsarevets) - Chumerna (Elena)          - 

              Round 16

Zemedelets 93 (Kozlovets) - Izgrev 93 (Tsarevets)     - 
Chumerna (Elena) - Vihar (Radanovo)            - 
Levski 1986 (Strazhitsa) - Udar (Byala cherkva)      - 
Levski (Lyaskovets) - Lozen 2006 (Suhindol)        - 
Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Lato (Alekovo)        - 

              Round 17

Probiv 2015 (Ovcha mogila) - Zemedelets 93 (Kozlovets)   - 
in Svishtov:
Lato (Alekovo) - Levski (Lyaskovets)            - 
Lozen 2006 (Suhindol) - Levski 1986 (Strazhitsa)      - 
in Pavlikeni:
Udar (Byala cherkva) - Chumerna (Elena)          - 
Vihar (Radanovo) - Izgrev 93 (Tsarevets)          - 

              Round 18

Zemedelets 93 (Kozlovets) - Vihar (Radanovo)        - 
Izgrev 93 (Tsarevets) - Udar (Byala cherkva)        - 
Chumerna (Elena) - Lozen 2006 (Suhindol)          - 
Levski 1986 (Strazhitsa) - Lato (Alekovo)         - 
Levski (Lyaskovets) - Probiv 2015 (Ovcha mogila)      - 

Results grid
---------------------------------------------------------------------------------------- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Vihar (Radanovo) XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 2. Zemedelets 93 (Kozlovets) -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3. Izgrev 93 (Tsarevets) -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4. Lato (Alekovo) -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5. Levski (Lyaskovets) -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- 6. Levski 1986 (Strazhitsa) -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- 7. Lozen 2006 (Suhindol) -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- 8. Probiv 2015 (Ovcha mogila) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- 9. Udar (Byala cherkva) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- 10. Chumerna (Elena) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX ---------------------------------------------------------------------------------------- top

B OG Veliko Tarnovo

Severna podgrupa

| Results grid | Rankings |

Rounds: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

              Current matches:

22 September 2018, Saturday, 17:00 EEST / Round 2:
Morava (Morava) - Nedan (Nedan)              - 
Ustrem (Maslarevo) - Atletik (Svishtov)          - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Sportist (Varbovka)    - 
Strela (Oresh) - Svetkavitsa (Mihaltsi)          - 

              Standings:

                    M  W  D  L  GD   P

 1. Atletik (Svishtov)         0  0  0  0  0:0   0
-------------------------------------------------------------------
 . Benkovski (Balgarsko Slivovo)    0  0  0  0  0:0   0
 . Badeshte 2010 (Butovo)       0  0  0  0  0:0   0
 . Morava (Morava)           0  0  0  0  0:0   0
 . Nedan (Nedan)            0  0  0  0  0:0   0
 . Svetkavitsa (Mihaltsi)       0  0  0  0  0:0   0
 . Sportist (Varbovka)         0  0  0  0  0:0   0
 . Strela (Oresh)           0  0  0  0  0:0   0
 . Ustrem (Maslarevo)         0  0  0  0  0:0   0

Notes
 - Udar (Byala cherkva), 1st in B OG - sever last season; is promoted to A OG.
 - Nedan (Nedan) plays its home games in Butovo.

              Round 1

15 September 2018, Saturday, 17:00 EEST:
Svetkavitsa (Mihaltsi) - Benkovski (Balgarsko Slivovo)   - 
Sportist (Varbovka) - Ustrem (Maslarevo)          - 
Atletik (Svishtov) - Morava (Morava)            - 
16 September 2018, Sunday, 17:00 EEST:
in Butovo:
Nedan (Nedan) - Badeshte 2010 (Butovo)           - 
Strela (Oresh)                      bye

              Round 2

22 September 2018, Saturday, 17:00 EEST:
Morava (Morava) - Nedan (Nedan)              - 
Ustrem (Maslarevo) - Atletik (Svishtov)          - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Sportist (Varbovka)    - 
Strela (Oresh) - Svetkavitsa (Mihaltsi)          - 
Badeshte 2010 (Butovo)                  bye

              Round 3

29 September 2018, Saturday, 17:00 EEST:
Sportist (Varbovka) - Strela (Oresh)            - 
Atletik (Svishtov) - Benkovski (Balgarsko Slivovo)     - 
Badeshte 2010 (Butovo) - Morava (Morava)          - 
30 September 2018, Sunday, 17:00 EEST:
in Butovo:
Nedan (Nedan) - Ustrem (Maslarevo)             - 
Svetkavitsa (Mihaltsi)                  bye

              Round 4

6 October 2018, Saturday, 16:00 EEST:
Ustrem (Maslarevo) - Badeshte 2010 (Butovo)        - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Nedan (Nedan)       - 
Strela (Oresh) - Atletik (Svishtov)            - 
Svetkavitsa (Mihaltsi) - Sportist (Varbovka)        - 
Morava (Morava)                      bye

              Round 5

13 October 2018, Saturday, 16:00 EEST:
Atletik (Svishtov) - Svetkavitsa (Mihaltsi)        - 
Badeshte 2010 (Butovo) - Benkovski (Balgarsko Slivovo)   - 
Morava (Morava) - Ustrem (Maslarevo)            - 
14 October 2018, Sunday, 16:00 EEST:
in Butovo:
Nedan (Nedan) - Strela (Oresh)               - 
Sportist (Varbovka)                    bye

              Round 6

20 October 2018, Saturday, 16:00 EEST:
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Morava (Morava)      - 
Strela (Oresh) - Badeshte 2010 (Butovo)          - 
Svetkavitsa (Mihaltsi) - Nedan (Nedan)           - 
Sportist (Varbovka) - Atletik (Svishtov)          - 
Ustrem (Maslarevo)                    bye

              Round 7

27 October 2018, Saturday, 15:00 EEST:
Badeshte 2010 (Butovo) - Svetkavitsa (Mihaltsi)      - 
Morava (Morava) - Strela (Oresh)              - 
Ustrem (Maslarevo) - Benkovski (Balgarsko Slivovo)     - 
28 October 2018, Sunday, 15:00 EET:
in Butovo:
Nedan (Nedan) - Sportist (Varbovka)            - 
Atletik (Svishtov)                    bye

              Round 8

3 November 2018, Saturday, 14:30 EET:
Strela (Oresh) - Ustrem (Maslarevo)            - 
Svetkavitsa (Mihaltsi) - Morava (Morava)          - 
Sportist (Varbovka) - Badeshte 2010 (Butovo)        - 
Atletik (Svishtov) - Nedan (Nedan)             - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo)               bye

              Round 9

10 November 2018, Saturday, 14:30 EET:
Badeshte 2010 (Butovo) - Atletik (Svishtov)        - 
Morava (Morava) - Sportist (Varbovka)           - 
Ustrem (Maslarevo) - Svetkavitsa (Mihaltsi)        - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Strela (Oresh)       - 
Nedan (Nedan)                       bye

              Round 10

spring 2019:
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Svetkavitsa (Mihaltsi)   - 
Ustrem (Maslarevo) - Sportist (Varbovka)          - 
Morava (Morava) - Atletik (Svishtov)            - 
Badeshte 2010 (Butovo) - Nedan (Nedan)           - 
Strela (Oresh)                      bye

              Round 11

in Butovo:
Nedan (Nedan) - Morava (Morava)              - 
Atletik (Svishtov) - Ustrem (Maslarevo)          - 
Sportist (Varbovka) - Benkovski (Balgarsko Slivovo)    - 
Svetkavitsa (Mihaltsi) - Strela (Oresh)          - 
Badeshte 2010 (Butovo)                  bye

              Round 12

Strela (Oresh) - Sportist (Varbovka)            - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Atletik (Svishtov)     - 
Ustrem (Maslarevo) - Nedan (Nedan)             - 
Morava (Morava) - Badeshte 2010 (Butovo)          - 
Svetkavitsa (Mihaltsi)                  bye

              Round 13

Badeshte 2010 (Butovo) - Ustrem (Maslarevo)        - 
in Butovo:
Nedan (Nedan) - Benkovski (Balgarsko Slivovo)       - 
Atletik (Svishtov) - Strela (Oresh)            - 
Sportist (Varbovka) - Svetkavitsa (Mihaltsi)        - 
Morava (Morava)                      bye

              Round 14

Svetkavitsa (Mihaltsi) - Atletik (Svishtov)        - 
Strela (Oresh) - Nedan (Nedan)               - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Badeshte 2010 (Butovo)   - 
Ustrem (Maslarevo) - Morava (Morava)            - 
Sportist (Varbovka)                    bye

              Round 15

Morava (Morava) - Benkovski (Balgarsko Slivovo)      - 
Badeshte 2010 (Butovo) - Strela (Oresh)          - 
in Butovo:
Nedan (Nedan) - Svetkavitsa (Mihaltsi)           - 
Atletik (Svishtov) - Sportist (Varbovka)          - 
Ustrem (Maslarevo)                    bye

              Round 16

Sportist (Varbovka) - Nedan (Nedan)            - 
Svetkavitsa (Mihaltsi) - Badeshte 2010 (Butovo)      - 
Strela (Oresh) - Morava (Morava)              - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo) - Ustrem (Maslarevo)     - 
Atletik (Svishtov)                    bye

              Round 17

Ustrem (Maslarevo) - Strela (Oresh)            - 
Morava (Morava) - Svetkavitsa (Mihaltsi)          - 
Badeshte 2010 (Butovo) - Sportist (Varbovka)        - 
in Butovo:
Nedan (Nedan) - Atletik (Svishtov)             - 
Benkovski (Balgarsko Slivovo)               bye

              Round 18

Atletik (Svishtov) - Badeshte 2010 (Butovo)        - 
Sportist (Varbovka) - Morava (Morava)           - 
Svetkavitsa (Mihaltsi) - Ustrem (Maslarevo)        - 
Strela (Oresh) - Benkovski (Balgarsko Slivovo)       - 
Nedan (Nedan)                       bye

Results grid
----------------------------------------------------------------------------------- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Atletik (Svishtov) XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 2. Benkovski (Balgarsko Slivovo) -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3. Badeshte 2010 (Butovo) -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4. Morava (Morava) -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- 5. Nedan (Nedan) -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- 6. Svetkavitsa (Mihaltsi) -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- 7. Sportist (Varbovka) -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- 8. Strela (Oresh) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- 9. Ustrem (Maslarevo) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX ----------------------------------------------------------------------------------- top

B OG Veliko Tarnovo

Yuzhna podgrupa

| Results grid | Rankings |

Rounds: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

              Current matches:

22 September 2018, Saturday, 17:00 EEST / Round 3:
Botev (Debelets) - Vladislav (Dzhulyunitsa)        - 
Botev (Gorsko novo selo) - Yantra (Draganovo)       - 
Pobeda (Kesarevo) - Rudanovski 1922 (Konstantin)      - 
Rositsa (Polikraishte) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)     - 
Sportist (Kozarevets) - Vihar (Dobri dyal)         - 
23 September 2018, Sunday, 17:00 EEST / Round 3:
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - D.Oryahovitsa (D.Oryahov.)   - 

              Standings:

                    M  W  D  L  GD   P

 1. Botev (Gorsko novo selo)      0  0  0  0  0:0   0 [+]
-------------------------------------------------------------------
 . Botev (Debelets)          0  0  0  0  0:0   0  
 . Vihar (Dobri dyal)         0  0  0  0  0:0   0  
 . Vladislav (Dzhulyunitsa)      0  0  0  0  0:0   0  
 . Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa)  0  0  0  0  0:0   0  
 . Olimpiakos 2018 (Nikyup)      0  0  0  0  0:0   0 [+]
 . Pobeda (Kesarevo)          0  0  0  0  0:0   0  
 . Parvomaytsi (Parvomaytsi)      0  0  0  0  0:0   0  
 . Rositsa (Polikraishte)       0  0  0  0  0:0   0  
 . Rudanovski 1922 (Konstantin)    0  0  0  0  0:0   0  
 . Sportist (Kozarevets)        0  0  0  0  0:0   0  
 . Yunak (Merdanya)          0  0  0  0  0:0   0  
 . Yantra (Draganovo)         0  0  0  0  0:0   0  

Notes
 - Botev (Gorsko novo selo) and Olimpiakos 2018 (Nikyup) join the group.

              Round 1

8 September 2018, Saturday, 17:00 EEST:
Yunak (Merdanya) - Yantra (Draganovo)           - 
Botev (Debelets) - Rudanovski 1922 (Konstantin)      - 
Botev (Gorsko novo selo) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)    - 
Pobeda (Kesarevo) - Vihar (Dobri dyal)           - 
Rositsa (Polikraishte) - D.Oryahovitsa (D.Oryahov.)    - 
Sportist (Kozarevets) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)     - 
Vladislav (Dzhulyunitsa)                 bye

              Round 2

15 September 2018, Saturday, 17:00 EEST:
D.Oryahovitsa (D.Oryahov.) - Sportist (Kozarevets)     - 
Vihar (Dobri dyal) - Rositsa (Polikraishte)        - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Pobeda (Kesarevo)        - 
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Yunak (Merdanya)        - 
16 September 2018, Sunday, 17:00 EEST:
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Botev (Gorsko novo selo)  - 
Yantra (Draganovo) - Botev (Debelets)           - 
Parvomaytsi (Parvomaytsi)                 bye

              Round 3

22 September 2018, Saturday, 17:00 EEST:
Botev (Debelets) - Vladislav (Dzhulyunitsa)        - 
Botev (Gorsko novo selo) - Yantra (Draganovo)       - 
Pobeda (Kesarevo) - Rudanovski 1922 (Konstantin)      - 
Rositsa (Polikraishte) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)     - 
Sportist (Kozarevets) - Vihar (Dobri dyal)         - 
23 September 2018, Sunday, 17:00 EEST:
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - D.Oryahovitsa (D.Oryahov.)   - 
Yunak (Merdanya)                     bye

              Round 4

29 September 2018, Saturday, 17:00 EEST:
Vihar (Dobri dyal) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)       - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Sportist (Kozarevets)      - 
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Botev (Gorsko novo selo)    - 
Yunak (Merdanya) - Botev (Debelets)            - 
30 September 2018, Sunday, 17:00 EEST:
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Rositsa (Polikraishte)   - 
Yantra (Draganovo) - Pobeda (Kesarevo)           - 
Dolna Oryahovitsa (Dolna Oryahovitsa)           bye

              Round 5

6 October 2018, Saturday, 16:00 EEST:
Botev (Gorsko novo selo) - Yunak (Merdanya)        - 
Pobeda (Kesarevo) - Vladislav (Dzhulyunitsa)        - 
Rositsa (Polikraishte) - Yantra (Draganovo)        - 
Sportist (Kozarevets) - Rudanovski 1922 (Konstantin)    - 
Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa) - Vihar (Dobri dyal)   - 
7 October 2018, Sunday, 16:00 EEST:
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)    - 
Botev (Debelets)                     bye

              Round 6

13 October 2018, Saturday, 16:00 EEST:
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - D.Oryahovitsa (D.Oryahov.)   - 
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Rositsa (Polikraishte)     - 
Yunak (Merdanya) - Pobeda (Kesarevo)            - 
Botev (Debelets) - Botev (Gorsko novo selo)        - 
14 October 2018, Sunday, 16:00 EEST:
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)  - 
Yantra (Draganovo) - Sportist (Kozarevets)         - 
Vihar (Dobri dyal)                    bye

              Round 7

20 October 2018, Saturday, 16:00 EEST:
Pobeda (Kesarevo) - Botev (Debelets)            - 
Rositsa (Polikraishte) - Yunak (Merdanya)         - 
Sportist (Kozarevets) - Vladislav (Dzhulyunitsa)      - 
D.Oryahovitsa (D.Oryahov.) - Rudanovski 1922 (Konstantin) - 
Vihar (Dobri dyal) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)       - 
21 October 2018, Sunday, 16:00 EEST:
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Yantra (Draganovo)       - 
Botev (Gorsko novo selo)                 bye

              Round 8

27 October 2018, Saturday, 15:00 EEST:
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)    - 
Yunak (Merdanya) - Sportist (Kozarevets)          - 
Botev (Debelets) - Rositsa (Polikraishte)         - 
Botev (Gorsko novo selo) - Pobeda (Kesarevo)        - 
28 October 2018, Sunday, 15:00 EET:
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Vihar (Dobri dyal)     - 
Yantra (Draganovo) - Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa)   - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup)                 bye

              Round 9

3 November 2018, Saturday, 14:30 EET:
Rositsa (Polikraishte) - Botev (Gorsko novo selo)     - 
Sportist (Kozarevets) - Botev (Debelets)          - 
D.Oryahovitsa (D.Oryahov.) - Vladislav (Dzhulyunitsa)   - 
Vihar (Dobri dyal) - Yantra (Draganovo)          - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Rudanovski 1922 (Konstantin)  - 
4 November 2018, Sunday, 14:30 EET:
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Yunak (Merdanya)        - 
Pobeda (Kesarevo)                     bye

              Round 10

10 November 2018, Saturday, 14:30 EET:
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Vihar (Dobri dyal)       - 
Yunak (Merdanya) - Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa)    - 
Botev (Debelets) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)        - 
Botev (Gorsko novo selo) - Sportist (Kozarevets)      - 
Pobeda (Kesarevo) - Rositsa (Polikraishte)         - 
11 November 2018, Sunday, 14:30 EET:
Yantra (Draganovo) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)       - 
Rudanovski 1922 (Konstantin)               bye

              Round 11

17 November 2018, Saturday, 14:30 EET:
Sportist (Kozarevets) - Pobeda (Kesarevo)         - 
Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa) - Botev (Debelets)    - 
Vihar (Dobri dyal) - Yunak (Merdanya)           - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Vladislav (Dzhulyunitsa)    - 
18 November 2018, Sunday, 14:30 EET:
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Botev (Gorsko novo selo)    - 
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Yantra (Draganovo)     - 
Rositsa (Polikraishte)                  bye

              Round 12

24 November 2018, Saturday, 14:30 EET:
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Rudanovski 1922 (Konstantin)  - 
Yunak (Merdanya) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)        - 
Botev (Debelets) - Vihar (Dobri dyal)           - 
Botev (Gorsko novo selo) - D.Oryahovitsa (D.Oryahov.)   - 
Pobeda (Kesarevo) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)       - 
Rositsa (Polikraishte) - Sportist (Kozarevets)       - 
Yantra (Draganovo)                    bye

              Round 13

1 December 2018, Saturday, 14:30 EET:
Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa) - Pobeda (Kesarevo)   - 
Vihar (Dobri dyal) - Botev (Gorsko novo selo)       - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Botev (Debelets)        - 
2 December 2018, Sunday, 14:30 EET:
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Rositsa (Polikraishte)     - 
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Yunak (Merdanya)      - 
Yantra (Draganovo) - Vladislav (Dzhulyunitsa)       - 
Sportist (Kozarevets)                   bye

              Round 14

spring 2019:
Yantra (Draganovo) - Yunak (Merdanya)           - 
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Botev (Debelets)      - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Botev (Gorsko novo selo)    - 
Vihar (Dobri dyal) - Pobeda (Kesarevo)           - 
D.Oryahovitsa (D.Oryahov.) - Rositsa (Polikraishte)    - 
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Sportist (Kozarevets)     - 
Vladislav (Dzhulyunitsa)                 bye

              Round 15

Sportist (Kozarevets) - D.Oryahovitsa (D.Oryahov.)     - 
Rositsa (Polikraishte) - Vihar (Dobri dyal)        - 
Pobeda (Kesarevo) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)        - 
Botev (Gorsko novo selo) - Rudanovski 1922 (Konstantin)  - 
Botev (Debelets) - Yantra (Draganovo)           - 
Yunak (Merdanya) - Vladislav (Dzhulyunitsa)        - 
Parvomaytsi (Parvomaytsi)                 bye

              Round 16

Vladislav (Dzhulyunitsa) - Botev (Debelets)        - 
Yantra (Draganovo) - Botev (Gorsko novo selo)       - 
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Pobeda (Kesarevo)      - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Rositsa (Polikraishte)     - 
Vihar (Dobri dyal) - Sportist (Kozarevets)         - 
D.Oryahovitsa (D.Oryahov.) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)   - 
Yunak (Merdanya)                     bye

              Round 17

Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Vihar (Dobri dyal)       - 
Sportist (Kozarevets) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)      - 
Rositsa (Polikraishte) - Rudanovski 1922 (Konstantin)   - 
Pobeda (Kesarevo) - Yantra (Draganovo)           - 
Botev (Gorsko novo selo) - Vladislav (Dzhulyunitsa)    - 
Botev (Debelets) - Yunak (Merdanya)            - 
Dolna Oryahovitsa (Dolna Oryahovitsa)           bye

              Round 18

Yunak (Merdanya) - Botev (Gorsko novo selo)        - 
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Pobeda (Kesarevo)        - 
Yantra (Draganovo) - Rositsa (Polikraishte)        - 
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Sportist (Kozarevets)    - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)    - 
Vihar (Dobri dyal) - Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa)   - 
Botev (Debelets)                     bye

              Round 19

D.Oryahovitsa (D.Oryahov.) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)   - 
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Rudanovski 1922 (Konstantin)  - 
Sportist (Kozarevets) - Yantra (Draganovo)         - 
Rositsa (Polikraishte) - Vladislav (Dzhulyunitsa)     - 
Pobeda (Kesarevo) - Yunak (Merdanya)            - 
Botev (Gorsko novo selo) - Botev (Debelets)        - 
Vihar (Dobri dyal)                    bye

              Round 20

Botev (Debelets) - Pobeda (Kesarevo)            - 
Yunak (Merdanya) - Rositsa (Polikraishte)         - 
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Sportist (Kozarevets)      - 
Yantra (Draganovo) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)       - 
Rudanovski 1922 (Konstantin) - D.Oryahovitsa (D.Oryahov.) - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Vihar (Dobri dyal)       - 
Botev (Gorsko novo selo)                 bye

              Round 21

Vihar (Dobri dyal) - Rudanovski 1922 (Konstantin)     - 
Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa) - Yantra (Draganovo)   - 
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Vladislav (Dzhulyunitsa)    - 
Sportist (Kozarevets) - Yunak (Merdanya)          - 
Rositsa (Polikraishte) - Botev (Debelets)         - 
Pobeda (Kesarevo) - Botev (Gorsko novo selo)        - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup)                 bye

              Round 22

Botev (Gorsko novo selo) - Rositsa (Polikraishte)     - 
Botev (Debelets) - Sportist (Kozarevets)          - 
Yunak (Merdanya) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)        - 
Vladislav (Dzhulyunitsa) - D.Oryahovitsa (D.Oryahov.)   - 
Yantra (Draganovo) - Vihar (Dobri dyal)          - 
Rudanovski 1922 (Konstantin) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)  - 
Pobeda (Kesarevo)                     bye

              Round 23

Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Yantra (Draganovo)       - 
Vihar (Dobri dyal) - Vladislav (Dzhulyunitsa)       - 
Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa) - Yunak (Merdanya)    - 
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Botev (Debelets)        - 
Sportist (Kozarevets) - Botev (Gorsko novo selo)      - 
Rositsa (Polikraishte) - Pobeda (Kesarevo)         - 
Rudanovski 1922 (Konstantin)               bye

              Round 24

Pobeda (Kesarevo) - Sportist (Kozarevets)         - 
Botev (Gorsko novo selo) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)    - 
Botev (Debelets) - Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa)    - 
Yunak (Merdanya) - Vihar (Dobri dyal)           - 
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)    - 
Yantra (Draganovo) - Rudanovski 1922 (Konstantin)     - 
Rositsa (Polikraishte)                  bye

              Round 25

Rudanovski 1922 (Konstantin) - Vladislav (Dzhulyunitsa)  - 
Olimpiakos 2018 (Nikyup) - Yunak (Merdanya)        - 
Vihar (Dobri dyal) - Botev (Debelets)           - 
D.Oryahovitsa (D.Oryahov.) - Botev (Gorsko novo selo)   - 
Parvomaytsi (Parvomaytsi) - Pobeda (Kesarevo)       - 
Sportist (Kozarevets) - Rositsa (Polikraishte)       - 
Yantra (Draganovo)                    bye

              Round 26

Rositsa (Polikraishte) - Parvomaytsi (Parvomaytsi)     - 
Pobeda (Kesarevo) - Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa)   - 
Botev (Gorsko novo selo) - Vihar (Dobri dyal)       - 
Botev (Debelets) - Olimpiakos 2018 (Nikyup)        - 
Yunak (Merdanya) - Rudanovski 1922 (Konstantin)      - 
Vladislav (Dzhulyunitsa) - Yantra (Draganovo)       - 
Sportist (Kozarevets)                   bye

Results grid
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Botev (Gorsko novo selo) XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 2. Botev (Debelets) -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3. Vihar (Dobri dyal) -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4. Vladislav (Dzhulyunitsa) -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5. Dolna Oryahovitsa (D.Oryahovitsa) -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6. Olimpiakos 2018 (Nikyup) -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 7. Pobeda (Kesarevo) -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- 8. Parvomaytsi (Parvomaytsi) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- 9. Rositsa (Polikraishte) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- 10. Rudanovski 1922 (Konstantin) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- 11. Sportist (Kozarevets) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- 12. Yunak (Merdanya) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- 13. Yantra (Draganovo) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX ------------------------------------------------------------------------------------------------------- top