OG Shumen 2020/21

« OG Shumen 2020/21


Severna podgrupa

| Results grid | Rankings |

Rounds: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

              Current matches:

20 September 2020, Sunday, 17:00 EEST / Round 2:
Gabar 2015 (Gabritsa) - Zenit (Chernoglavtsi)       - 
Vihar 1969 (Boyan) - Bortsi (Bortsi)            - 
Pobeda 2016 (Pristoe) - Dabrava (Osenovets)        - 
Nikola Kozlevo (N.Kozlevo) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo)  - 
Yasen 2007 (Yasenkovo) - Ustrem 2020 (Pet mogili)     - 
Voyvoda (Kapitan Petko) - Malnia (Kliment)         - 

              Standings:          

                    M  W  D  L  GD   P

1. Malnia (Kliment) 1 1 0 0 9:0 3 ------------------------------------------------------------------- 2. Ustrem 2020 (Pet mogili) 1 1 0 0 4:1 3 [+] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Gabar 2015 (Gabritsa) 1 1 0 0 5:3 3 4. Zenit (Chernoglavtsi) 1 1 0 0 2:0 3 5. Ludogorets 2017 (Kaolinovo) 1 1 0 0 2:1 3 6. Vihar 1969 (Boyan) 1 0 1 0 2:2 1 [0 1 0 2:2 1, 2 away goals] 7. Dabrava (Osenovets) 1 0 1 0 2:2 1 [0 1 0 2:2 1, 0 away goals] 8. Pobeda 2016 (Pristoe) 1 0 0 1 1:2 0 9. Voyvoda (Kapitan Petko) 1 0 0 1 3:5 0 [*] 10. Bortsi (Bortsi) 1 0 0 1 0:2 0 11. Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) 1 0 0 1 1:4 0 [+] 12. Yasen 2007 (Yasenkovo) 1 0 0 1 0:9 0
Round 1 13 September 2020, Sunday, 17:00 EEST: Voyvoda (Kapitan Petko) - Gabar 2015 (Gabritsa) 3:5 (1:2) Malnia (Kliment) - Yasen 2007 (Yasenkovo) 9:0 (3:0) Ustrem 2020 (Pet mogili) - Nikola Kozlevo (Nik.Kozlevo) 4:1 (3:0) Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Pobeda 2016 (Pristoe) 2:1 (1:0) in Venets: Dabrava (Osenovets) - Vihar 1969 (Boyan) 2:2 (2:0) Bortsi (Bortsi) - Zenit (Chernoglavtsi) 0:2 (0:2) Round 2 20 September 2020, Sunday, 17:00 EEST: Gabar 2015 (Gabritsa) - Zenit (Chernoglavtsi) - Vihar 1969 (Boyan) - Bortsi (Bortsi) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Dabrava (Osenovets) - Nikola Kozlevo (N.Kozlevo) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Malnia (Kliment) - Round 3 Malnia (Kliment) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Dabrava (Osenovets) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Bortsi (Bortsi) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Zenit (Chernoglavtsi) - Vihar 1969 (Boyan) - Round 4 Gabar 2015 (Gabritsa) - Vihar 1969 (Boyan) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Zenit (Chernoglavtsi) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Bortsi (Bortsi) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Dabrava (Osenovets) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Malnia (Kliment) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Round 5 Ustrem 2020 (Pet mogili) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Malnia (Kliment) - Dabrava (Osenovets) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Bortsi (Bortsi) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Zenit (Chernoglavtsi) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Vihar 1969 (Boyan) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Round 6 Gabar 2015 (Gabritsa) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Vihar 1969 (Boyan) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Zenit (Chernoglavtsi) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Bortsi (Bortsi) - Malnia (Kliment) - Dabrava (Osenovets) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Round 7 Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Dabrava (Osenovets) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Bortsi (Bortsi) - Malnia (Kliment) - Zenit (Chernoglavtsi) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Vihar 1969 (Boyan) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Round 8 Gabar 2015 (Gabritsa) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Vihar 1969 (Boyan) - Malnia (Kliment) - Zenit (Chernoglavtsi) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Bortsi (Bortsi) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Dabrava (Osenovets) - Round 9 Dabrava (Osenovets) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Bortsi (Bortsi) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Zenit (Chernoglavtsi) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Vihar 1969 (Boyan) - Malnia (Kliment) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Nikola Kozlevo (Nik.Kozlevo) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Round 10 Gabar 2015 (Gabritsa) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Nikola Kozlevo (Nik.Kozlevo) - Malnia (Kliment) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Vihar 1969 (Boyan) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Zenit (Chernoglavtsi) - Dabrava (Osenovets) - Bortsi (Bortsi) - Round 11 Bortsi (Bortsi) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Zenit (Chernoglavtsi) - Dabrava (Osenovets) - Vihar 1969 (Boyan) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Malnia (Kliment) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Round 12 Gabar 2015 (Gabritsa) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Malnia (Kliment) - Nikola Kozlevo (Nik.Kozlevo) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Vihar 1969 (Boyan) - Dabrava (Osenovets) - Zenit (Chernoglavtsi) - Bortsi (Bortsi) - Round 13 Zenit (Chernoglavtsi) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Bortsi (Bortsi) - Vihar 1969 (Boyan) - Dabrava (Osenovets) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Nikola Kozlevo (N.Kozlevo) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Malnia (Kliment) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Round 14 Gabar 2015 (Gabritsa) - Malnia (Kliment) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Dabrava (Osenovets) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Bortsi (Bortsi) - Vihar 1969 (Boyan) - Zenit (Chernoglavtsi) - Round 15 Vihar 1969 (Boyan) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Zenit (Chernoglavtsi) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Bortsi (Bortsi) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Dabrava (Osenovets) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Malnia (Kliment) - Round 16 Gabar 2015 (Gabritsa) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Malnia (Kliment) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Dabrava (Osenovets) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Bortsi (Bortsi) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Zenit (Chernoglavtsi) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Vihar 1969 (Boyan) - Round 17 Pobeda 2016 (Pristoe) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Vihar 1969 (Boyan) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Zenit (Chernoglavtsi) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Bortsi (Bortsi) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Dabrava (Osenovets) - Malnia (Kliment) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Round 18 Gabar 2015 (Gabritsa) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Dabrava (Osenovets) - Malnia (Kliment) - Bortsi (Bortsi) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Zenit (Chernoglavtsi) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Vihar 1969 (Boyan) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Round 19 Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Vihar 1969 (Boyan) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Zenit (Chernoglavtsi) - Malnia (Kliment) - Bortsi (Bortsi) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Dabrava (Osenovets) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Round 20 Gabar 2015 (Gabritsa) - Dabrava (Osenovets) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Bortsi (Bortsi) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Zenit (Chernoglavtsi) - Malnia (Kliment) - Vihar 1969 (Boyan) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Yasen 2007 (Yasenkovo) - Nikola Kozlevo (Nik.Kozlevo) - Round 21 Yasen 2007 (Yasenkovo) - Gabar 2015 (Gabritsa) - Nikola Kozlevo (Nik.Kozlevo) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Malnia (Kliment) - Vihar 1969 (Boyan) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Zenit (Chernoglavtsi) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Bortsi (Bortsi) - Dabrava (Osenovets) - Round 22 Gabar 2015 (Gabritsa) - Bortsi (Bortsi) - Dabrava (Osenovets) - Zenit (Chernoglavtsi) - Ludogorets 2017 (Kaolinovo) - Vihar 1969 (Boyan) - Ustrem 2020 (Pet mogili) - Pobeda 2016 (Pristoe) - Malnia (Kliment) - Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) - Voyvoda (Kapitan Petko) - Yasen 2007 (Yasenkovo) -
Results grid
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Malnia (Kliment) XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 9:0 2. Ustrem 2020 (Pet mogili) -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4:1 -:- 3. Gabar 2015 (Gabritsa) -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4. Zenit (Chernoglavtsi) -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5. Ludogorets 2017 (Kaolinovo) -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- 2:1 -:- -:- -:- -:- 6. Vihar 1969 (Boyan) -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- 7. Dabrava (Osenovets) -:- -:- -:- -:- -:- 2:2 XXX -:- -:- -:- -:- -:- 8. Pobeda 2016 (Pristoe) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- 9. Voyvoda (Kapitan Petko) -:- -:- 3:5 -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- 10. Bortsi (Bortsi) -:- -:- -:- 0:2 -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- 11. Nikola Kozlevo (Nikola Kozlevo) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- 12. Yasen 2007 (Yasenkovo) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -------------------------------------------------------------------------------------------------- top

Yuzhna podgrupa

| Results grid | Rankings |

Rounds: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

              Current matches:

19 September 2020, Saturday, 17:00 EEST / Round 2:
Balkan (Srednya) - Endzhe (Tsarev brod)          - 
Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Hitrino (Hitrino)       - 
Ustrem (Trem) - Geroy (Zaychino oreshe)          - 
Volov (Shumen) - Varbitsa (Varbitsa)            - 
Zarya 1962 (Zvegor) - Enev (Dibich)            - 
Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Smyadovo 2010 (Smyadovo)   - 

              Standings:          

                    M  W  D  L  GD   P

1. Smyadovo 2010 (Smyadovo) 1 1 0 0 6:0 3 ------------------------------------------------------------------- . Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shn) 1 1 0 0 6:0 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Enev (Dibich) 1 1 0 0 5:0 3 4. Geroy (Zaychino oreshe) 1 1 0 0 5:1 3 5. Hitrino (Hitrino) 1 1 0 0 2:0 3 [-][*] 6. Ustrem (Trem) 1 0 1 0 1:1 1 [0 1 0 1:1 1, 1 away goal] 7. Varbitsa (Varbitsa) 1 0 1 0 1:1 1 [0 1 0 1:1 1, 0 away goals] 8. Endzhe (Tsarev brod) 0 0 0 0 0:0 0 9. Veliki Preslav (Veliki Preslav) 1 0 0 1 0:2 0 10. Lokomotiv 2008 (Kaspichan) 1 0 0 1 1:5 0 11. Volov (Shumen) 1 0 0 1 0:5 0 12. Balkan (Srednya) 1 0 0 1 0:6 0 [+] . Zarya 1962 (Zvegor) 1 0 0 1 0:6 0
Round 1 12 September 2020, Saturday, 17:00 EEST: Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) - Balkan (Srednya) 6:0 (2:0) Enev (Dibich) - Volov (Shumen) 5:0 (3:0) Varbitsa (Varbitsa) - Ustrem (Trem) 1:1 (0:1) Geroy (Zaychino oreshe) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) 5:1 (3:1) 13 September 2020, Sunday, 17:00 EEST: Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Zarya 1962 (Zvegor) 6:0 (1:0) Hitrino (Hitrino) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) 2:0 Endzhe (Tsarev brod) bye Round 2 19 September 2020, Saturday, 17:00 EEST: Balkan (Srednya) - Endzhe (Tsarev brod) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Hitrino (Hitrino) - Ustrem (Trem) - Geroy (Zaychino oreshe) - Volov (Shumen) - Varbitsa (Varbitsa) - Zarya 1962 (Zvegor) - Enev (Dibich) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) bye Round 3 Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Balkan (Srednya) - Enev (Dibich) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) - Varbitsa (Varbitsa) - Zarya 1962 (Zvegor) - Geroy (Zaychino oreshe) - Volov (Shumen) - Hitrino (Hitrino) - Ustrem (Trem) - Endzhe (Tsarev brod) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) bye Round 4 Balkan (Srednya) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Endzhe (Tsarev brod) - Volov (Shumen) - Hitrino (Hitrino) - Zarya 1962 (Zvegor) - Geroy (Zaychino oreshe) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shn) - Varbitsa (Varbitsa) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Enev (Dibich) - Ustrem (Trem) bye Round 5 Enev (Dibich) - Balkan (Srednya) - Varbitsa (Varbitsa) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Geroy (Zaychino oreshe) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Hitrino (Hitrino) - Zarya 1962 (Zvegor) - Endzhe (Tsarev brod) - Ustrem (Trem) - Veliki Preslav (V.Preslav) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Volov (Shumen) bye Round 6 Balkan (Srednya) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Ustrem (Trem) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Volov (Shumen) - Endzhe (Tsarev brod) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shn) - Hitrino (Hitrino) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Geroy (Zaychino oreshe) - Enev (Dibich) - Varbitsa (Varbitsa) - Zarya 1962 (Zvegor) bye Round 7 Varbitsa (Varbitsa) - Balkan (Srednya) - Geroy (Zaychino oreshe) - Enev (Dibich) - Hitrino (Hitrino) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Endzhe (Tsarev brod) - Zarya 1962 (Zvegor) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Volov (Shumen) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Ustrem (Trem) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) bye Round 8 Balkan (Srednya) - Ustrem (Trem) - Volov (Shumen) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Zarya 1962 (Zvegor) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Endzhe (Tsarev brod) - Enev (Dibich) - Hitrino (Hitrino) - Varbitsa (Varbitsa) - Geroy (Zaychino oreshe) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) bye Round 9 Geroy (Zaychino oreshe) - Balkan (Srednya) - Hitrino (Hitrino) - Varbitsa (Varbitsa) - Endzhe (Tsarev brod) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Veliki Preslav (V.Preslav) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Zarya 1962 (Zvegor) - Ustrem (Trem) - Volov (Shumen) - Enev (Dibich) bye Round 10 Balkan (Srednya) - Volov (Shumen) - Zarya 1962 (Zvegor) - Ustrem (Trem) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Veliki Preslav (V.Preslav) - Enev (Dibich) - Endzhe (Tsarev brod) - Geroy (Zaychino oreshe) - Hitrino (Hitrino) - Varbitsa (Varbitsa) bye Round 11 Hitrino (Hitrino) - Balkan (Srednya) - Endzhe (Tsarev brod) - Varbitsa (Varbitsa) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Enev (Dibich) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Ustrem (Trem) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) - Volov (Shumen) - Zarya 1962 (Zvegor) - Geroy (Zaychino oreshe) bye Round 12 Balkan (Srednya) - Zarya 1962 (Zvegor) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) - Volov (Shumen) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Ustrem (Trem) - Enev (Dibich) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Varbitsa (Varbitsa) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Geroy (Zaychino oreshe) - Endzhe (Tsarev brod) - Hitrino (Hitrino) bye Round 13 Endzhe (Tsarev brod) - Hitrino (Hitrino) - Veliki Preslav (V.Preslav) - Geroy (Zaychino oreshe) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Varbitsa (Varbitsa) - Ustrem (Trem) - Enev (Dibich) - Volov (Shumen) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Zarya 1962 (Zvegor) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shn) - Balkan (Srednya) bye Round 14 Balkan (Srednya) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) - Zarya 1962 (Zvegor) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Volov (Shumen) - Enev (Dibich) - Ustrem (Trem) - Varbitsa (Varbitsa) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Geroy (Zaychino oreshe) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Hitrino (Hitrino) - Endzhe (Tsarev brod) bye Round 15 Endzhe (Tsarev brod) - Balkan (Srednya) - Hitrino (Hitrino) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Geroy (Zaychino oreshe) - Ustrem (Trem) - Varbitsa (Varbitsa) - Volov (Shumen) - Enev (Dibich) - Zarya 1962 (Zvegor) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) bye Round 16 Balkan (Srednya) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) - Enev (Dibich) - Zarya 1962 (Zvegor) - Varbitsa (Varbitsa) - Volov (Shumen) - Geroy (Zaychino oreshe) - Ustrem (Trem) - Hitrino (Hitrino) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Endzhe (Tsarev brod) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) bye Round 17 Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Balkan (Srednya) - Endzhe (Tsarev brod) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Hitrino (Hitrino) - Volov (Shumen) - Geroy (Zaychino oreshe) - Zarya 1962 (Zvegor) - Varbitsa (Varbitsa) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shn) - Enev (Dibich) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Ustrem (Trem) bye Round 18 Balkan (Srednya) - Enev (Dibich) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Varbitsa (Varbitsa) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Geroy (Zaychino oreshe) - Zarya 1962 (Zvegor) - Hitrino (Hitrino) - Ustrem (Trem) - Endzhe (Tsarev brod) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Veliki Preslav (V.Preslav) - Volov (Shumen) bye Round 19 Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Balkan (Srednya) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Ustrem (Trem) - Endzhe (Tsarev brod) - Volov (Shumen) - Hitrino (Hitrino) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shn) - Geroy (Zaychino oreshe) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Varbitsa (Varbitsa) - Enev (Dibich) - Zarya 1962 (Zvegor) bye Round 20 Balkan (Srednya) - Varbitsa (Varbitsa) - Enev (Dibich) - Geroy (Zaychino oreshe) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Hitrino (Hitrino) - Zarya 1962 (Zvegor) - Endzhe (Tsarev brod) - Volov (Shumen) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Ustrem (Trem) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) bye Round 21 Ustrem (Trem) - Balkan (Srednya) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Volov (Shumen) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Zarya 1962 (Zvegor) - Endzhe (Tsarev brod) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Hitrino (Hitrino) - Enev (Dibich) - Geroy (Zaychino oreshe) - Varbitsa (Varbitsa) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) bye Round 22 Balkan (Srednya) - Geroy (Zaychino oreshe) - Varbitsa (Varbitsa) - Hitrino (Hitrino) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Endzhe (Tsarev brod) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Veliki Preslav (V.Preslav) - Zarya 1962 (Zvegor) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Volov (Shumen) - Ustrem (Trem) - Enev (Dibich) bye Round 23 Volov (Shumen) - Balkan (Srednya) - Ustrem (Trem) - Zarya 1962 (Zvegor) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Chavdar 2016 (k.Divdyadovo) - Veliki Preslav (V.Preslav) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Endzhe (Tsarev brod) - Enev (Dibich) - Hitrino (Hitrino) - Geroy (Zaychino oreshe) - Varbitsa (Varbitsa) bye Round 24 Balkan (Srednya) - Hitrino (Hitrino) - Varbitsa (Varbitsa) - Endzhe (Tsarev brod) - Enev (Dibich) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) - Ustrem (Trem) - Zarya 1962 (Zvegor) - Volov (Shumen) - Geroy (Zaychino oreshe) bye Round 25 Zarya 1962 (Zvegor) - Balkan (Srednya) - Volov (Shumen) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shumen) - Ustrem (Trem) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Enev (Dibich) - Veliki Preslav (Veliki Preslav) - Varbitsa (Varbitsa) - Endzhe (Tsarev brod) - Geroy (Zaychino oreshe) - Hitrino (Hitrino) bye Round 26 Hitrino (Hitrino) - Endzhe (Tsarev brod) - Geroy (Zaychino oreshe) - Veliki Preslav (V.Preslav) - Varbitsa (Varbitsa) - Lokomotiv 2008 (Kaspichan) - Enev (Dibich) - Ustrem (Trem) - Smyadovo 2010 (Smyadovo) - Volov (Shumen) - Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shn) - Zarya 1962 (Zvegor) - Balkan (Srednya) bye
Results grid
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Smyadovo 2010 (Smyadovo) XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6:0 2. Chavdar 2016 (kv.Divdyadovo, Shn) -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6:0 -:- 3. Enev (Dibich) -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5:0 -:- -:- 4. Geroy (Zaychino oreshe) -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- 5:1 -:- -:- -:- 5. Hitrino (Hitrino) -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- 2:0 -:- -:- -:- -:- 6. Ustrem (Trem) -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 7. Varbitsa (Varbitsa) -:- -:- -:- -:- -:- 1:1 XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- 8. Endzhe (Tsarev brod) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- 9. Veliki Preslav (Veliki Preslav) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- 10. Lokomotiv 2008 (Kaspichan) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- 11. Volov (Shumen) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- 12. Balkan (Srednya) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- 13. Zarya 1962 (Zvegor) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX ------------------------------------------------------------------------------------------------------- top