« Zonova futbolna grupa "Trakia" 1964/65

| Results grid | Rankings |

Rounds: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

              Standings:          

                    M  W  D  L  GD   P

1. Botev (Pazardzhik) 1 1 0 0 6:2 2 [-] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Iskra (Pazardzhik) 1 1 0 0 2:0 2 [*] 3. Asen Gargov (Kaloyanovo) 0 0 0 0 0:0 0 . Vasil Kolarov (Katunitsa) 0 0 0 0 0:0 0 . Levski (Karlovo) 0 0 0 0 0:0 0 [-] . Metalik (Vazovgrad) 0 0 0 0 0:0 0 . Partizanin (Parvomay) 0 0 0 0 0:0 0 . Spartak (Bolyartsi) 0 0 0 0 0:0 0 [+] . Trakia (Gara Krichim) 0 0 0 0 0:0 0 [*] . Traktorostroitel (Karlovo) 0 0 0 0 0:0 0 [*] . Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) 0 0 0 0 0:0 0 [+] ------------------------------------------------------------------- . Shipka (Asenovgrad) 0 0 0 0 0:0 0 13. Botev (Krichim) 1 0 0 1 0:2 0 14. Benkovski (Kurtovo Konare) 1 0 0 1 2:6 0 [+]
Notes - During the period of 1 July-20 September 1964 Akumulatorets (Pazardzhik) is renamed to Iskra. - During the period of 1 December 1964-15 March 1965 Trakiyska slava (Gara Krichim) is renamed to Trakia. - During the period of 20 May-5 June 1965 Zavod 15 (Karlovo) is renamed to Traktorostroitel. - Notes on worker fizkulturni kolektivi teams: - Iskra (Pazardzhik) - sporten klub of Akumulatoren zavod "Metodi Shatarov" (accumulator and battery factory) that is part of FD Botev; - Traktorostroitel (Karlovo) - sporten klub of Karlovski traktoren zavod (tractor factory) that is part of FD Levski. Round 1 23 August 1964, Sunday: Botev (Pazardzhik) - Benkovski (Kurtovo Konare) 6:2 Asen Gargov (Kaloyanovo) - Traktorostroitel (Karlovo) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Shipka (Asenovgrad) - Levski (Karlovo) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Metalik (Vazovgrad) - Spartak (Bolyartsi) - Trakia (Gara Krichim) - Partizanin (Parvomay) - Botev (Krichim) - Iskra (Pazardzhik) 0:2 Round 2 Benkovski (Kurtovo Konare) - Iskra (Pazardzhik) - Partizanin (Parvomay) - Botev (Krichim) - Spartak (Bolyartsi) - Trakia (Gara Krichim) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Metalik (Vazovgrad) - Shipka (Asenovgrad) - Levski (Karlovo) - Traktorostroitel (Karlovo) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Botev (Pazardzhik) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Round 3 Asen Gargov (Kaloyanovo) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Botev (Pazardzhik) - Levski (Karlovo) - Traktorostroitel (Karlovo) - Metalik (Vazovgrad) - Shipka (Asenovgrad) - Trakia (Gara Krichim) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Botev (Krichim) - Spartak (Bolyartsi) - Iskra (Pazardzhik) - Partizanin (Parvomay) - Round 4 Benkovski (Kurtovo Konare) - Partizanin (Parvomay) - Spartak (Bolyartsi) - Iskra (Pazardzhik) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Botev (Krichim) - Shipka (Asenovgrad) - Trakia (Gara Krichim) - Traktorostroitel (Karlovo) - Metalik (Vazovgrad) - Botev (Pazardzhik) - Levski (Karlovo) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Round 5 Vasil Kolarov (Katunitsa) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Levski (Karlovo) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Metalik (Vazovgrad) - Botev (Pazardzhik) - Trakia (Gara Krichim) - Traktorostroitel (Karlovo) - Botev (Krichim) - Shipka (Asenovgrad) - Iskra (Pazardzhik) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Partizanin (Parvomay) - Spartak (Bolyartsi) - Round 6 Benkovski (Kurtovo Konare) - Spartak (Bolyartsi) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Partizanin (Parvomay) - Shipka (Asenovgrad) - Iskra (Pazardzhik) - Traktorostroitel (Karlovo) - Botev (Krichim) - Botev (Pazardzhik) - Trakia (Gara Krichim) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Metalik (Vazovgrad) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Levski (Karlovo) - Round 7 Levski (Karlovo) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Metalik (Vazovgrad) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Trakia (Gara Krichim) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Botev (Krichim) - Botev (Pazardzhik) - Iskra (Pazardzhik) - Traktorostroitel (Karlovo) - Partizanin (Parvomay) - Shipka (Asenovgrad) - Spartak (Bolyartsi) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Round 8 Benkovski (Kurtovo Konare) - Gyulemetov (Bratsigovo) - Shipka (Asenovgrad) - Spartak (Bolyartsi) - Traktorostroitel (Karlovo) - Partizanin (Parvomay) - Botev (Pazardzhik) - Iskra (Pazardzhik) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Botev (Krichim) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Trakia (Gara Krichim) - Levski (Karlovo) - Metalik (Vazovgrad) - Round 9 Metalik (Vazovgrad) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Trakia (Gara Krichim) - Levski (Karlovo) - Botev (Krichim) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Iskra (Pazardzhik) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Partizanin (Parvomay) - Botev (Pazardzhik) - Spartak (Bolyartsi) - Traktorostroitel (Karlovo) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Shipka (Asenovgrad) - Round 10 Benkovski (Kurtovo Konare) - Shipka (Asenovgrad) - Traktorostroitel (Karlovo) - Gyulemetov (Bratsigovo) - Botev (Pazardzhik) - Spartak (Bolyartsi) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Partizanin (Parvomay) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Iskra (Pazardzhik) - Levski (Karlovo) - Botev (Krichim) - Metalik (Vazovgrad) - Trakia (Gara Krichim) - Round 11 Trakia (Gara Krichim) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Botev (Krichim) - Metalik (Vazovgrad) - Iskra (Pazardzhik) - Levski (Karlovo) - Partizanin (Parvomay) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Spartak (Bolyartsi) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Botev (Pazardzhik) - Shipka (Asenovgrad) - Traktorostroitel (Karlovo) - Round 12 Benkovski (Kurtovo Konare) - Traktorostroitel (Karlovo) - Botev (Pazardzhik) - Shipka (Asenovgrad) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Gyulemetov (Bratsigovo) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Spartak (Bolyartsi) - Levski (Karlovo) - Partizanin (Parvomay) - Metalik (Vazovgrad) - Iskra (Pazardzhik) - Trakia (Gara Krichim) - Botev (Krichim) - Round 13 Botev (Krichim) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Iskra (Pazardzhik) - Trakia (Gara Krichim) - Partizanin (Parvomay) - Metalik (Vazovgrad) - Spartak (Bolyartsi) - Levski (Karlovo) - Gyulemetov (Bratsigovo) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Shipka (Asenovgrad) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Traktorostroitel (Karlovo) - Botev (Pazardzhik) - Round 14 Benkovski (Kurtovo Konare) - Botev (Pazardzhik) - Traktorostroitel (Karlovo) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Shipka (Asenovgrad) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Levski (Karlovo) - Spartak (Bolyartsi) - Metalik (Vazovgrad) - Partizanin (Parvomay) - Trakia (Gara Krichim) - Iskra (Pazardzhik) - Botev (Krichim) - Round 15 Iskra (Pazardzhik) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Botev (Krichim) - Partizanin (Parvomay) - Trakia (Gara Krichim) - Spartak (Bolyartsi) - Metalik (Vazovgrad) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Levski (Karlovo) - Shipka (Asenovgrad) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Traktorostroitel (Karlovo) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Botev (Pazardzhik) - Round 16 Benkovski (Kurtovo Konare) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Botev (Pazardzhik) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Traktorostroitel (Karlovo) - Levski (Karlovo) - Shipka (Asenovgrad) - Metalik (Vazovgrad) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Trakia (Gara Krichim) - Spartak (Bolyartsi) - Botev (Krichim) - Partizanin (Parvomay) - Iskra (Pazardzhik) - Round 17 Partizanin (Parvomay) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Iskra (Pazardzhik) - Spartak (Bolyartsi) - Botev (Krichim) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Trakia (Gara Krichim) - Shipka (Asenovgrad) - Metalik (Vazovgrad) - Traktorostroitel (Karlovo) - Levski (Karlovo) - Botev (Pazardzhik) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Round 18 Benkovski (Kurtovo Konare) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Levski (Karlovo) - Botev (Pazardzhik) - Metalik (Vazovgrad) - Traktorostroitel (Karlovo) - Trakia (Gara Krichim) - Shipka (Asenovgrad) - Botev (Krichim) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Iskra (Pazardzhik) - Spartak (Bolyartsi) - Partizanin (Parvomay) - Round 19 Spartak (Bolyartsi) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Partizanin (Parvomay) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Iskra (Pazardzhik) - Shipka (Asenovgrad) - Botev (Krichim) - Traktorostroitel (Karlovo) - Trakia (Gara Krichim) - Botev (Pazardzhik) - Metalik (Vazovgrad) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Levski (Karlovo) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Round 20 Benkovski (Kurtovo Konare) - Levski (Karlovo) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Metalik (Vazovgrad) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Trakia (Gara Krichim) - Botev (Pazardzhik) - Botev (Krichim) - Traktorostroitel (Karlovo) - Iskra (Pazardzhik) - Shipka (Asenovgrad) - Partizanin (Parvomay) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Spartak (Bolyartsi) - Round 21 Gyulemetov (Bratsigovo) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Spartak (Bolyartsi) - Shipka (Asenovgrad) - Partizanin (Parvomay) - Traktorostroitel (Karlovo) - Iskra (Pazardzhik) - Botev (Pazardzhik) - Botev (Krichim) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Trakia (Gara Krichim) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Metalik (Vazovgrad) - Levski (Karlovo) - Round 22 Benkovski (Kurtovo Konare) - Metalik (Vazovgrad) - Levski (Karlovo) - Trakia (Gara Krichim) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Botev (Krichim) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Iskra (Pazardzhik) - Botev (Pazardzhik) - Partizanin (Parvomay) - Traktorostroitel (Karlovo) - Spartak (Bolyartsi) - Shipka (Asenovgrad) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Round 23 Shipka (Asenovgrad) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Gyulemetov (Bratsigovo) - Traktorostroitel (Karlovo) - Spartak (Bolyartsi) - Botev (Pazardzhik) - Partizanin (Parvomay) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Iskra (Pazardzhik) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Botev (Krichim) - Levski (Karlovo) - Trakia (Gara Krichim) - Metalik (Vazovgrad) - Round 24 Benkovski (Kurtovo Konare) - Trakia (Gara Krichim) - Metalik (Vazovgrad) - Botev (Krichim) - Levski (Karlovo) - Iskra (Pazardzhik) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Partizanin (Parvomay) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Spartak (Bolyartsi) - Botev (Pazardzhik) - Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) - Traktorostroitel (Karlovo) - Shipka (Asenovgrad) - Round 25 Traktorostroitel (Karlovo) - Benkovski (Kurtovo Konare) - Shipka (Asenovgrad) - Botev (Pazardzhik) - Gyulemetov (Bratsigovo) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Spartak (Bolyartsi) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Partizanin (Parvomay) - Levski (Karlovo) - Iskra (Pazardzhik) - Metalik (Vazovgrad) - Botev (Krichim) - Trakia (Gara Krichim) - Round 26 Benkovski (Kurtovo Konare) - Botev (Krichim) - Trakia (Gara Krichim) - Iskra (Pazardzhik) - Metalik (Vazovgrad) - Partizanin (Parvomay) - Levski (Karlovo) - Spartak (Bolyartsi) - Vasil Kolarov (Katunitsa) - Gyulemetov (Bratsigovo) - Asen Gargov (Kaloyanovo) - Shipka (Asenovgrad) - Botev (Pazardzhik) - Traktorostroitel (Karlovo) -
Results grid
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Botev (Pazardzhik) XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6:2 2. Iskra (Pazardzhik) -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3. Asen Gargov (Kaloyanovo) -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4. Vasil Kolarov (Katunitsa) -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5. Levski (Karlovo) -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6. Metalik (Vazovgrad) -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 7. Partizanin (Parvomay) -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 8. Spartak (Bolyartsi) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- -:- 9. Trakia (Gara Krichim) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- -:- 10. Traktorostroitel (Karlovo) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- -:- 11. Hristo Gyulemetov (Bratsigovo) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- -:- 12. Shipka (Asenovgrad) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- -:- 13. Botev (Krichim) -:- 0:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX -:- 14. Benkovski (Kurtovo Konare) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- XXX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ top